İklimlendirme Cihazları

Başta Gıda olmak üzere çeşitli endüstriyel alanlarda; ısıtma, nem alma, nemlendirme veya bunların birlikte kullanımını gerektiren özel odalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulan izolasyonlu ortamlarda iklimlendirme cihazları kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan başlıca sistemler;

o Fermantasyon Kabini Cihazları
o Olgunlaştırma Odası Cihazları
o Kurutma Odası Cihazları
o Diğer Özel Alan cihazları dır.


Fermantasyon Kabini Cihazları (Klima Cihazı);

Başta Mayalı Unlu mamuller olmak üzere bazı gıda ürünlerinin fermantasyon (mayalanma) işleminin optimum şartlarda oluşmasını sağlamak üzere özel olarak sıcaklık ve nem ortamı sağlamaya yönelik cihazlardır.
Bu cihazlar birbiri ile bütünleşmiş çalışan temel olarak iki fonksiyonu yerine getiriler.
Birincisi ısıtma işlemi, ikincisi ise nemlendirme işlemidir.
Isıtma işlemi, Özel olarak oluşturulmuş, paslanmaz çelikten yapılan elektrikli rezistanslarla sağlanmaktadır. Termostat ile kumanda edilen sistemde +50 oC sıcaklığa kadar ısıtma yapılabilmektedir.
Nemlendirme işlemi ise, cihaza özel bir bağlantı ile bağlanan şebeke suyunu, elektroliz yöntemi ile sıcak buhara dönüştüren bir sistem ile sağlanır. %96 Nispi nem düzeyine kadar nemlendirme yapabilen sistem, cihaz üzerinde bulunan Higrostat ile istenilen seviyede tutulabilmektedir.
Cihaz üzerinde bulunan fanlarla, üretilen sıcak hava ve nem ortama sirküle edilmektedir.


İsteğe bağlı olarak sisteme kontrol ve kayıt cihazları monte edilmekte ve sıcaklık ve nem değerleri istenilen aralıklarda kayıt edilebilmektedir. Bu değerler uzaktan kontrol sistemi ile kontrol edilebilmektedir.


 

Gücü

   5 Kw

Kapasite (h)

   10-20 m3

Sıcaklık Aralığı

   10- 50 oC

Nispi Nem Aralığı

   40-95 % RH

Su Girişi

   1/2''

Boyutu

   490x240x1720 mm

Ağırlık

   42 kg

 

Fermantasyon kabini cihazları, kurulacak olan kabindeki ihtiyaca göre istenilen sayıda monte edilebilmektedir.


Kurutma Odası Cihazları (Nem Alma Cihazı);
İhtiyaç duyulan özel iklimlendirme alanlarında nem yüzeyini istenilen seviyeye düşürmek için kullanılan cihazlardır.
Nem alma cihazları, ortamda bulunan nispi nemi cihaz içerisine alıp yoğunlaştıran ve ortamdan uzaklaştıran cihazlardır.


Gıda Sanayi ninde çeşitli proseslerde ve diğer endüstri alanlarında, ortamda bulunan nem düzeyinin yüksek olmasından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için ortamdaki havanın nispi nem düzeyi düşürülmesi ve bu nem düzeyinin kontrol altında tutulması gerekir. Bu nedenle izolasyonlu özel ortamlar oluşturulması ve bu ortamların nem düzeyini istenilen düşük seviyede tutulması için sisteme bu cihazların dâhil edilmesi gerekmektedir.


          
Nem Alma Cihazı                                      Sistem      

 

Nem düzeyi düşürülecek olan ortamın büyüklüğüne ve düşürülecek olan nem düzeyine bağlı olarak istenilen farklı kapasitede cihazlar bulunmaktadır.
Modes tarafından projelendirilen sistemlerde;
Günlük 75 – 120 Litre günlük nem alma kapasiteli, İstenilen nem seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak durdurma ve tekrar çalışma imkânı sağlayan humidistat (higrostat) özellikli, Ayarlanabilen fan hızına sahip ve sürekli drenaj sağlayan cihazlar kullanılmaktadır.


Kurutma odalarında Nem alma cihazları ile Isıtma cihazları çoğunlukla birlikte kullanılmaktadır. Böylece ortam sıcaklığının arttırılması ile ortamda bulunan ve Kurumadde miktarı arttırılmak istenilen üründen nemin uzaklaştırılması sağlanırken, ortamda ki nem de nem alma cihazı ile alınarak işlem optimum şekilde sağlanmış olur.


Olgunlaştırma Odası Cihazları;


Kaşar Peyniri gibi bazı süt ürünleri ve Sucuk gibi bazı et ürünlerinin istenilen yapısal özelliklere sahip olması ve istenilen tat ve aromaya ulaşması için olgunlaştırma işlemine bırakılması gerekir.
Olgunlaştırma, belirli bir sıcaklık ve nem düzeyine sahip olan izolasyonlu ortamlarda ürünün belirli bir süre tutulması ile sağlanır. Bu amaçla oluşturulan olgunlaştırma odalarında kullanılan özel cihazlar vardır.
Bu cihazlar genellikle elektrikli rezistanslı ve özel fanları ile kuvvetli hava akımı sağlayan ısıtma cihazları ve nem düzeyini ayarlayan nemlendirme/nem alma cihazlarıdır.

                 

Test

Form Gönderimi

Tamam

MODESO MODÜLER SOĞUK DEPO SİSTEMLERİ
Merkez: Gersan San. Sit. 2306 Sk. No:38 Ergazi - Yenimahalle-Ankara
Müşteri Hizmetleri: 0(312) 257 03 04
Fax: 0(312) 257 05 06
modes@modeso.com.tr
Copyright © 2016 , modeso.com.tr
Web Tasarım Teknobay