Faydalı Bilgiler

• Dondurulmuş ürünler ile Dondurulmamış ürünler (0 oC ile 4 oC) aynı Depolarda depolanmamalı ve kısa süreli olarak dahi aynı Depolarda tutulmamalıdır. Böyle bir durumda Dondurulmuş üründen donmamış Ürüne ısı transferi olacak, yani donmamış ürünün sıcaklığı düşerken donmuş ürünün sıcaklığının yükselmesine sebep olacaktır. Üründe sıcaklık dalgalanmaları sunucu ürünün raf ömrünün beklenenden daha kısa olması, kalitesinin korunamaması ve hatta çözülerek ürünün bozulmasına yol açabilecek sonuçlar doğuracak bu tür hatalı uygulamalar yapılmamalıdır.

Her zaman için farklı sıcaklık ihtiyacı gerektiren ürünler farklı ve uygun depolarda depolanmamalıdır.
Ayrıca, Dondurulmuş ürünlerin muhafaza edildiği Depolarda, depo içerisinde ürün varken başka ürünler dondurulmaya çalışılmamalıdır. Bu durum hem depoda bulunan dondurulmuş üründe çok ciddi sıcaklık dalgalanmaları yaparak kalitesini bozacak, hem de dondurulmaya çalışılan ürünün çok uzun sürede donması ve merkez sıcaklığının istenilen sıcaklığa düşürülememesi nedeniyle kaliteli ürün elde edebilmek mümkün değildir.


• Soğuk veya donmuş bir ürünü muhafaza etmek için gereken ısı ihtiyacı ile bir ürünü soğutmak veya dondurmak için gereken ısı ihtiyaçları farklıdır. Ürünleri depolamak için projelendirilmiş olan depolardaki soğutma cihazlarının kalori değerleri bu amaç doğrultusunda planlanmıştır. Bu nedenle bu depoların ürünleri soğutmak veya dondurmak için kullanılması uygun değildir.


• Paketlenmiş ürünler ile paketlenmemiş ürünler aynı depoda tutulmamalıdır. Bu hem Gıda Mevzuatı bakımından uygun olmayan bir uygulama, hem de ürün özelliklerinin özellikle tat ve koku özelliklerinin karışması ve bozulması bakımından önemli bir etkendir. Bu nedenle paketlenmiş ürünler ile paketleme için beklenen ürünler aynı sıcaklık ihtiyacına sahip olsalar dahi farklı Depolarda depolanmalıdır.


• Depo içerisinde ürünler ile soğuk depo duvarları ve zemini arasında hava sirkülâsyonu Sağlayacak şekilde boşluklar bırakılmalıdır. Mümkün olduğunca depo içerisinde Raflar kullanılmalıdır. Depo içerisinde hava sirkülâsyonu Sağlayacak şekilde;


 Ürünler ile tavan arasında en az 30 cm
 Ürünler ile Duvarlar arasında en az 8 cm boşluklar bırakılmalıdır.
 Ürünler zemine direkt olarak yerleştirilmemeli, mutlaka plastik veya tahta paletler üzerine yerleştirilerek Zeminden de hava sirkülâsyonu sağlanmalıdır.


• Soğuk depo içerisinde bulunan Evaparatörlerin (soğutma cihazı petekleri) önü ve arkası kapatılmamalı, evaparatörlerin karşıları koridor olarak boş bırakılmalıdır. Aksi halde depo içerisinde verimli bir soğutma mümkün olamayacak ve Sistem hem sağlıklı çalışamayacak, hem de daha fazla enerji harcanmasına neden olunacaktır.


• Sıcaklık Göstergeleri ve termostatların yerleri doğru seçilmelidir. Sıcaklık Göstergeleri ve depo içerisindeki sıcaklığın istenilen aralıkta kalmasını sağlamak amacıyla konulmuş olan termostatların yerlerinin doğru seçilmemesi hem enerji sarfiyatı bakımından bir sorun oluşturmakta hem de çoğu zaman Ürünlerde bozulmalarına kadar uzanan sonuçlar doğurmaktadır.


• Depolarda ki soğutma sisteminin sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için belli periyotlarla ve belirli sürelerde evaparatör yüzeyinde Oluşan karlanma ve buzlanmayı eriten sistemlerin (Defrost) doğru zamanlamalarda çalışması gerekir. İki Defrost periyodu arasında ki sürenin fazla olması veya defrost süresinin kısa olması durumunda yeterli Eritme oluşamaz ve hem cihazlarda teknik sorunlar hem de gereğinden fazla enerji Tüketen verimsiz bir çalışma ile Karşı Karşıya kalınabilir. Yine defrost periyotları arasında ki sürenin kısa ve defrost süresinin uzun olması durumunda da depo içi sıcaklıklar gereksiz yere yükselerek ısı dalgalanmalarının gereğinden fazla olmasına ve ürünlerin kalitesine olumsuz etki edebilmektedir.


• Soğuk hava depoları ve diğer tüm sıcaklık kontrollü ortamlarda en önemli ısı kaybı kapılardan oluşan kayıplardır. Kapılardan kayıp iki şekilde oluşur. Birincisi kapıların lastik ve fitillerinin zamanla aşınması veya özelliğini yitirmesi, kapı ayarlarının zamanla bozulması gibi nedenlerdir. Bunun için kapılar periyodik olarak kontrolden geçirilmeli ve bu tür sorunların tespit edilmesi durumunda gerekli tamirat ve tadilatlar yapılmalıdır. İkinci etken ise depodan ürün giriş ve çıkışlarında veya personel giriş çıkışlarında gereği kadar hassasiyet gösterilmemesinden kaynaklan yani gereğinden fazla açık kalan kapılardan oluşan kayıplar. Gereksiz enerji ve kalite kaybına sebep olan bu durumun ortadan kaldırması, ilgili personelin eğitimi ve makul maliyetli bir uygulama olan kapılara PVC Şerit perdeler takılarak sağlanabilir ve kayıplar minimum düzeye düşürülebilir.


• Sistemin belli aralıklarla bakımının yapılması, zamanla çıkabilecek büyük arızaların oluşmasının önlenmesinde önemli Katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle tüm sistem belirli aralıklarla, doğru kişilerce periyodik bakımdan geçirilmelidir.

Test

Form Gönderimi

Tamam

MODESO MODÜLER SOĞUK DEPO SİSTEMLERİ
Merkez: Gersan San. Sit. 2306 Sk. No:38 Ergazi - Yenimahalle-Ankara
Müşteri Hizmetleri: 0(312) 257 03 04
Fax: 0(312) 257 05 06
modes@modeso.com.tr
Copyright © 2016 , modeso.com.tr
Web Tasarım Teknobay